RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

informujemy, iż :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H.U. RADIUS Krzysztof Labacki, ul. Modrzewiowa 22, 62-090 Rostworowo, NIP: 9720014147, REGON: 004854710

tel. +48 605-357-727, e-mail: biuro@radiusfhu.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– przygotowania oferty, realizacji zamówienia, realizacji zawartych umów, zawarcia i wykonania oraz kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług,

– wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie
i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),

– w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług,

– ustalenia, obrony i dochodzenie roszczeń,

– tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),

– weryfikacji wiarygodności płatniczej,

– wsparcia obsługi.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f rozporządzenia.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, obsługa prawna.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO.

8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy.

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

Informujemy Państwa, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) znajduje się pod adresem: www.radiusfhu.pl/rodo